Natječaj – tehnički suradnik za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, Split,  raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto tehnički suradnik  za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, kojeg izvodi Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na određeno vrijeme do 31.12.2022. godine, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž).

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • SSS poljoprivredne struke
  • poznavanje rada na računalu (MS Office)
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje praktičnog rada u maslinarstvu

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

  • motivacijsko pismo
  • životopis
  • dokaz o srednjoj stručnoj spremi  (preslik)
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslik)

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split, s naznakom „Za natječaj – tehnički suradnik“.

S kandidatima koji uđu u uži krug natječaja bit će obavljen intervju i testiranje: (1) rada na računalu i (2) praktičnoga rada na poslovima u maslinarstvu (strojevi, alati i rezidba). Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja.