Obavijest o rezultatima natječaja – radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za fizikalno-kemijska ispitivanja vina, mošta i proizvoda od grožđa i vina

ZVONIMIR JURUN, mag.ing.chem.ing. izabran je na radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Enološkom laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za fizikalno-kemijska ispitivanja vina, mošta i proizvoda od grožđa i vina, na određeno vrijeme, uz probni rad, nakon provedenog postupka Natječaja, koji je  objavljen u Narodnim novinama broj 36/22 od dana 18. ožujka 2022. godine, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  te na web stranici Instituta (http://www.krs.hr).