Otvoreni postupak javne nabave: Plinski kromatograf -spektrometar masa (GC-MS)

INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA provodi postupak javne nabave Plinskog kromatografa – spektrometra masa (GC-MS), koja nabava je financirana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: – KK.01.1.1.04.0002 “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“. Više informacija dostupno je na internet stranici projekta http://lovefly.krs.hr

Poveznica na dokumentaciju o nabavi za objavljeni otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti (EOJN RH) :

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0033743