Počela provedba PRIMA projekta SEAFENNEL4MED

Inovativno- održivi sustavi uzgoja petrovca (Crithmum maritimum L.) za povećanje agrobioraznolikosti, profitabilnosti, kružne ekonomije i otpornosti na klimatske promjene malih farmi Mediterana

(Innovative sustainable organic sea fennel (Crithmum maritimum L.) – based cropping systems to boost agrobiodiversity, profitability, circularity, and resilience to climate changes in Mediterranean small farms)

Halofiti su biljke prilagođene životu na staništima koja se odlikuju visokim salinitetom, a jedan od najpoznatijih Mediteranskih halofita na našoj obali je petrovac ili motar (Crithmum maritimum L.) koji se od davnina koristi u prehrambene i ljekovite svrhe, obzirom da ga odlikuje prisutnost visokih koncentracija bioaktivnih spojeva kao što su vitamin C, polifenoli i karotenoidi.

Cilj projekta SEAFENNEL4MED je istražiti različite ekotipove petrovca koji rastu na području Sredozemlja, uvesti nove i održive sustave njegovog ekološkog uzgoja, razviti nove i unaprijediti postojeće procese prerade petrovca, te istražiti potencijal nusproizvoda koji zaostaju nakon uzgoja i prerade petrovca u proizvodnji funkcionalne hrane, nutraceutika i/ili poboljšivača tla. Osim toga vrednovati će se društveno-ekonomski i ekološki utjecaji navedenog, a ciljevi će se postići zahvaljujući snažnoj sinergiji između 8 projektnih partnera iz 5 mediteranskih zemalja (Italija, Hrvatska, Francuska, Tunis, Turska), a koji uključuju javna sveučilišta, znanstvene institute, istraživačke organizacije, te uzgajivača i prerađivača petrovca.

Projekt je dio PRIMA 2021 -Sekcija 2 – Tematsko područje 2, Tema 2.2.1. s ciljem rješavanja problematike različitih specifičnih izazova, a posebice osiguravanja održivog sustava poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane s boljim iskorištenjem prirodnog resursa i biološke raznolikosti, poboljšanje ekonomskih, ekoloških i socijalnih karakteristika, te u konačnici unaprjeđenje proizvodnje bez otpada i sa smanjenom upotrebom kemijskih sredstava.

Vodeći partner: Università Politecnica delle Marche (Italija)

Partneri na projektu: Consiglio per la ricerca in agricoltura – CREA-AN (Italija), RINCI Srl (Italija), Sveučilište u Splitu (HR),  Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split (HR), Universite de Bretagne Occidentale (Francuska), INRGREF (Tunis), Ege University (Turska)

Vrijednost projekta: 964 600 E

Trajanje: 01. 06. 2022.- 01. 06. 2025.