POZIV ZA DOSTAVU PONUDA -jednostavna nabava robe – Stativ za fotografiranje s rasvjetom i filterima (podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe Stativ za fotografiranje s rasvjetom i filterima. 

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20 i 31/21) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi/).

17.11.2021. ZAPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA

02.12.2021. OBAVIJEST O PONIŠTENJU I ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

PRILOZI UZ ZAPISNIK: