Predavanje “Prezentacija istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost: Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina”, dr. sc. Irena Budić-Leto, 16.7.2021., 10:00 h

Ovaj projekt daje uvid u potencijalne nove starter ne-Saccharomyces kulture, s nizom sojeva koje će se karakterizirati s obzirom na njihov potencijalni učinak na profil arome vina. A detaljnije informacije o projektu ćemo čuti na predavanju.