Predavanje “Arbuscular mycorrhizal fungi and grapevine association: from biodiversity to functional aspects”, dr. sc. Raffaella M. Balestrini, 17.9.2021.

Dr. sc. Balestrini je suradnica na HRZZ projektu “Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa”, čiji je nositelj IJK. Inače je znanstvenica na Institutu za održivu zaštitu bilja u Torinu, National Research Council of Italy. Bavi se biologijom biljaka, interakcijama biljaka i mikroorganizama, simbiozama korijena, mikroorganizmima tla, s više od 100 publikacija u Web of Science. U ovom predavanju će se fokusirati na utjecaj arbuskularne mikorize na vinovu lozu.

Predavanje “Utjecaj antropogenizacije na osobine tla pod vinogradima i maslinicima na otoku Hvaru”, dr. sc. Marko Runjić, 23.7.2021.

Utjecaj načina korištenja zemljišta značajno određuje pravac i intenzitet pedogenetskih procesa u tlu. Načini upravljanja poljoprivrednim tlima na otoku Hvaru nalaze se u rasponu od tradicionalne ekstenzivne proizvodnje, pa do visoko intenzivirane proizvodnje sa visokim ulaganjima. Kao refleksiju ovog faktora imamo različite stupnjeve utjecaja antropogenizacije na osobine tala. Razvoj pojedinih tipova tala, pored klime, dominantno određuje matični supstrat, kao i uz njega usko vezane geomorfološke procese navedenog područja, te također vrlo izražen antropogeni utjecaj.

Predavanje “Prezentacija istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost: Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina”, dr. sc. Irena Budić-Leto, 16.7.2021., 10:00 h

Ovaj projekt daje uvid u potencijalne nove starter ne-Saccharomyces kulture, s nizom sojeva koje će se karakterizirati s obzirom na njihov potencijalni učinak na profil arome vina. A detaljnije informacije o projektu ćemo čuti na predavanju.

Predavanje “GRAPE-PATH3, dokle smo stigli”, dr. sc. Katarina Hančević, 18.6.2021.

Glavni cilj projekta “Patogeni potencijal Virusa uvijenosti lista vinove loze 3 i njegova interakcija s domaćinskim biljkama” (GRAPE-PATH3, HRZZ-IP-2018-01-9622) je dijagnosticirati i bolje razumjeti promjene koje visoko patogeni virus GLRaV-3 uzrokuje u osjetljivim domaćinskim biljkama in vivo. Projekt traje 4 godine, a dvije i pol godine rada na projektu su iza nas. Što su nam one donijele, kako smo se snašli i koji su naši utisci, poslušat ćemo na ovom predavanju.

Predavanje “Kromatografske tehnike određivanja i njihova primjena u različitim matricama uzoraka”, dr. sc. Maja Veršić Bratinčević, 11.6.2021.

Ovo predavanje služi kao pregled kromatografskih tehnika zastupljenih na IJK, za upoznavanje s njihovom primjenom, razvojem metoda, izborom tehnika te planiranjem analiza uzoraka različitih matrica. Obzirom na rastuće zahtjeve za širim, detaljnijim te preciznijim analizama u znanstvenim istraživanjima, važno je upoznati se s dijelom brojnim mogućnosti koje te tehnike nude.

Predavanje “Sanitarni status Plavca Malog i genetska varijabilnost Virusa uvijenosti lista vinove loze 3”, Mate Čarija, mag. ing., 21.5.2021.

Virusi vinove loze predstavljaju značajan limitirajući faktor u vinogradarskoj proizvodnji te je upotreba kvalitetnih dijagnostičkih metoda osnovni preduvjet kontrole ove vrste patogena. Ovim izlaganjem bit će prezentirani rezultati screeninga na 10 najznačajnijih virusa vinove loze kod Plavca Malog. Nadalje, najrašireniji virus našeg vinogradarskog područja, Virus uvijenosti lista tipa 3, obrađen je na molekularnoj razini s ciljem utvrđivanja njegove genetske varijabilnosti u izolatima RNK Plavca malog.

Predavanje “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari – LoVeFly”, dr. sc. Elda Vitanović, 9.4.2021.

U sklopu predavanja predstavljen je projekt KK.01.1.1.04.0002 i prikazani rezultati provedbe istog nakon prve godine istraživanja. Ovaj projekt je iz poziva „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ sufinanciran sredstvima EU iz Fonda za regionalni razvoj „Zajedno do fondova EU“ u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Predavanje: “Hranjiva vrijednost i potrošačka prihvatljivost bračke skute”, dr. sc. Ante Rako, 19.3.2021.

.Sirutka je tekućina zeleno-žute boje koja zaostaje nakon odvajanja sirnog gruša tijekom proizvodnje sira. Zbog svog kemijskog sastava smatra se izuzetno nutritivno vrijednim proizvodom jer u sirutki zaostaje oko polovice suhe tvari mlijeka od čega je najveći udio laktoze (mliječnog šećera), a sadrži i određenu količinu proteina, masti, vitamina B skupine, te mineralnih tvari. Mliječna mast je najzastupljeniji sastojak u suhoj tvari skute te je zbog veličina globula znatno probavljivija u odnosu na globule mliječne masti u mlijeku odnosno siru, što povećava probavljivost mliječne masti u skuti. Ipak najveći prehrambeni značaj skuti daju proteini sirutke koji imaju visok stupanj iskorištenja u organizmu i lako su probavljivi, te stoga mogu zauzeti važno mjesto u prehrani djece i starijih osoba. Iako sirutka ima mali udjel proteina u odnosu na sireve dobivene grušanjem mlijeka sirilom, njihova biološka vrijednost je visoka jer u svom sastavu imaju visoki udjel esencijalnih aminokiselina. Stoga je cilj ovog rada bio utvrditi hranjivu vrijednost bračke skute kroz njezin osnovni kemijski sastav, udio esencijalnih aminokiselina, profil masnih kiselina, te njen mineralni sastav. S obzirom da ovčja skuta ima prvenstveno lokalni značaj, cilj ovog istraživanja je također bio utvrditi njezinu prihvatljivost od strane potrošača i izvan otoka Brača.

Predavanje: “Utjecaj različitih procesnih parametara na antioksidacijska svojstva i trajnost djevičanskog maslinovog ulja od autohtone sorte Oblica”, dr. sc. Mirella Žanetić, 5.3.2021.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje dobiva se mehaničkom preradom plodova masline na temperaturi do 27 ºC u svakom koraku procesa prerade. Produljenim miješenjem/miješanjem ulja te povećanjem temperature može se povećati iskorištenje, ali kvaliteta dobivenog ulja obično je niža. U ovom radu proučavan je utjecaj različitih uvjeta obrade (temperatura i vrijeme miješenja) u monovarijetalnim maslinovim uljima iz ‘Oblice’, kako bi se utvrdila bolja ukupna kvaliteta, antioksidativna svojstva i duži vijek trajanja ovog ulja.