Prihvaćen projekt bilateralne suradnje s Biotehničkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani

U sklopu Natječaja za sufinanciranje hrvatsko-slovenskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2023.-2025. prihvaćen je projekt “Vinova loza, virusi i mikorizne gljive – analize kompleksnog međudjelovanja“. Voditelji su suradnici na Myco Grape projektu: dr. sc. Katarina Hančević s hrvatske strane i doc. dr. sc. Matevž Likar sa slovenske strane. Glavni cilj je nastaviti i unaprijediti suradnju dva tima kroz uzajamne posjete i usavršavanja, tijekom kojih će se zajednički raditi na aplikaciji različitih statističkih metoda u detaljnoj analizi međuodnosa vinove loze, patogenih i korisnih mikroorganizama.

Prezentacija istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost: “Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa, MYCO GRAPE”, dr. sc. Tomislav Radić, 17.12.2021.

Za arbuskularne mikorizne gljive je dokazano da imaju potencijal smanjiti biotički stres kod biljaka i aktivirati mikorizom-induciranu otpornost. Međutim, postoje značajna nerazjašnjena pitanja o njihovoj učinkovitosti u svrhu zaštite od biljnih virusa, osobito kod drvenastih kultura. Kako bismo razjasnili neka od postojećih pitanja, u ovom projektu ćemo se baviti funkcionalnom interakcijom između vinove loze, mikoriznih gljiva i virusa.

Predavanje “Znanstveni rad u digitalnom okruženju: prednosti i nedostaci aplikacija”, dr. sc. Maja Jukić Špika, 9.12.2021.

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije otvorio je nove prilike za znanstveni rad, ali i utječe na svakodnevni rad znanstvenika na način da se očekuje sve brže i brže ispunjavanje mnoštva obaveza. Putem mobilnih aplikacija moguće je unaprijediti i ubrzati rad, međutim, pitanje je koji su nedostaci i poteškoće i jesu li nadmašili njihov pozitivan učinak. Temeljeno na vlastitim iskustvima i praktičnim primjerima, predavačica će pokazati prednosti, ali i nedostatke koji se najčešće događaju u korištenju Mendeley-a, OneDrive-a i Roundcube-a.

Predavanje “Arbuscular mycorrhizal fungi and grapevine association: from biodiversity to functional aspects”, dr. sc. Raffaella M. Balestrini, 17.9.2021.

Dr. sc. Balestrini je suradnica na HRZZ projektu “Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa”, čiji je nositelj IJK. Inače je znanstvenica na Institutu za održivu zaštitu bilja u Torinu, National Research Council of Italy. Bavi se biologijom biljaka, interakcijama biljaka i mikroorganizama, simbiozama korijena, mikroorganizmima tla, s više od 100 publikacija u Web of Science. U ovom predavanju će se fokusirati na utjecaj arbuskularne mikorize na vinovu lozu.

Predavanje “Utjecaj antropogenizacije na osobine tla pod vinogradima i maslinicima na otoku Hvaru”, dr. sc. Marko Runjić, 23.7.2021.

Utjecaj načina korištenja zemljišta značajno određuje pravac i intenzitet pedogenetskih procesa u tlu. Načini upravljanja poljoprivrednim tlima na otoku Hvaru nalaze se u rasponu od tradicionalne ekstenzivne proizvodnje, pa do visoko intenzivirane proizvodnje sa visokim ulaganjima. Kao refleksiju ovog faktora imamo različite stupnjeve utjecaja antropogenizacije na osobine tala. Razvoj pojedinih tipova tala, pored klime, dominantno određuje matični supstrat, kao i uz njega usko vezane geomorfološke procese navedenog područja, te također vrlo izražen antropogeni utjecaj.

Predavanje “Prezentacija istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost: Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina”, dr. sc. Irena Budić-Leto, 16.7.2021., 10:00 h

Ovaj projekt daje uvid u potencijalne nove starter ne-Saccharomyces kulture, s nizom sojeva koje će se karakterizirati s obzirom na njihov potencijalni učinak na profil arome vina. A detaljnije informacije o projektu ćemo čuti na predavanju.

Predavanje “GRAPE-PATH3, dokle smo stigli”, dr. sc. Katarina Hančević, 18.6.2021.

Glavni cilj projekta “Patogeni potencijal Virusa uvijenosti lista vinove loze 3 i njegova interakcija s domaćinskim biljkama” (GRAPE-PATH3, HRZZ-IP-2018-01-9622) je dijagnosticirati i bolje razumjeti promjene koje visoko patogeni virus GLRaV-3 uzrokuje u osjetljivim domaćinskim biljkama in vivo. Projekt traje 4 godine, a dvije i pol godine rada na projektu su iza nas. Što su nam one donijele, kako smo se snašli i koji su naši utisci, poslušat ćemo na ovom predavanju.

Predavanje “Kromatografske tehnike određivanja i njihova primjena u različitim matricama uzoraka”, dr. sc. Maja Veršić Bratinčević, 11.6.2021.

Ovo predavanje služi kao pregled kromatografskih tehnika zastupljenih na IJK, za upoznavanje s njihovom primjenom, razvojem metoda, izborom tehnika te planiranjem analiza uzoraka različitih matrica. Obzirom na rastuće zahtjeve za širim, detaljnijim te preciznijim analizama u znanstvenim istraživanjima, važno je upoznati se s dijelom brojnim mogućnosti koje te tehnike nude.

Predavanje “Sanitarni status Plavca Malog i genetska varijabilnost Virusa uvijenosti lista vinove loze 3”, Mate Čarija, mag. ing., 21.5.2021.

Virusi vinove loze predstavljaju značajan limitirajući faktor u vinogradarskoj proizvodnji te je upotreba kvalitetnih dijagnostičkih metoda osnovni preduvjet kontrole ove vrste patogena. Ovim izlaganjem bit će prezentirani rezultati screeninga na 10 najznačajnijih virusa vinove loze kod Plavca Malog. Nadalje, najrašireniji virus našeg vinogradarskog područja, Virus uvijenosti lista tipa 3, obrađen je na molekularnoj razini s ciljem utvrđivanja njegove genetske varijabilnosti u izolatima RNK Plavca malog.