Predavanje: “Genetska i biokemijska raznolikost populacija smilja (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don) u Hrvatskoj”, dr. sc. Tonka Ninčević, 19.2.2021.

Sredozemno smilje (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don) je višegodišnja biljna vrsta iz roda Helichrysum Mill. i porodice Asteraceae. Rasprostire se na području Mediterana nastanjujući obale mora kao i planine do 2200 metara nadmorske visine. Brojnim istraživanjima utvrđeno je njegovo protuupalno, antioksidativno, antimikrobno i antivirusno djelovanje. Osim u kozmetičkoj industriji upotrebljava se i u farmaceutskoj te prehrambenoj zbog čega je povećana potražnja za smiljem posljednjih nekoliko godina. U Hrvatskoj je zabilježen značajan porast komercijalne eksploatacije prirodnih populacija smilja kao i povećanje plantažne proizvodnje što je stvorilo potrebu za novim znanstvenim saznanjima o smilju.
S ciljem utvrđivanja genetske i biokemijske raznolikosti smilja provedena su istraživanja na 18 samoniklih populacija, uzorkovanih duž jadranske obale i otoka, koje predstavljaju cjelokupni prirodni areal njegove rasprostranjenosti u Hrvatskoj.

Predavanje: “Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u Hrvatskoj”, dr. sc. Katarina Lukšić, 5.2.2021.

Divlja loza je dvodomna drvenasta penjačica i srodnik kultivirane loze (Vitis vinifera subsp. vinifera L.), koja je uglavnom hermafroditna. O divljoj lozi postoje zapisi stari više od 2000 godina. U Hrvatskoj je poznata preko 140 godina, ali je do nedavno bila slabo istražena. Posljednjih 20 godina u svijetu je izražen interes za istraživanjem divlje loze zbog srodnosti s kultiviranom lozom, njezinom ugroženosti na prirodnim staništima i potencijalom za moderno oplemenjivanje vinove loze. Ovim istraživanjem provedena je detaljna morfološka i genetička karakterizacija te analiza gospodarski važnih svojstava 112 sylvestris jedinki sa sedam in situ populacija u Hrvatskoj te 67 F1 sylvestris sjemenjaka iz ex situ kolekcije Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

Prezentacija projekta Centar kompetencija Trilj-CEKOM 3LJ, dr. sc. Marin Čagalj, 22.1.2021.

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju inovacijskog okruženja i
povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u sektoru
prehrambene i farmaceutske industrije. Specifično, projekt će
doprinijeti korištenju i komercijalizaciji primijenjenih istraživanja
populacija samoniklog, ljekovitog i aromatičnog bilja u prehrambenoj i
farmaceutskoj industriji Splitsko-dalmatinske županije.

Predavanje: “Primjena perspektivne tehnike (cijepljenje) u uzgoju rajčice”, dr. sc. Gvozden Dumičić, 13.11.2020.

Predstavljanjem teme “Primjena perspektivne tehnike (cijepljenje) u uzgoju rajčice” dr. sc. Gvozden Dumičić je 13. studenog 2020.  otvorio novi ciklus predstavljanja znanstvenih i znanstveno-popularnih tema na našem Institutu “Petkom u 13 – znanstveni i znanstveno-popularni seminari na IJK”

Dani otvorenih vrata – Europska noć istraživača 2019.

20.09.2019. – Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu

Otvoreni dani Instituta namijenjeni su učenicima osnovnih i srednjih škola, te široj javnosti. Posjetiteljima će se predstaviti laboratoriji Instituta i poljski višegodišnji nasadi u kojima se analiziraju molekularne, kemijske i biološke karakteristike različitih poljoprivrednih kultura i mikroorganizama. Bit će prezentirana izložba grožđa, voća, povrća i aromatičnog bilja, tijekom koje će znanstvenici Instituta objasniti posjetiteljima biološku raznolikost kultiviranog i divljeg bilja, te njihovu upotrebnu vrijednost.
Eksperimentalni kutak ponudit će učenicima da samostalno koriste mikroskop s preparatima biljaka, izoliraju DNA iz grožđa, urade kemijsku papirnatu kromatografiju soka od grožđa, evaluiraju glavne štetnike na poljoprivrednim kulturama, upoznaju karakteristike mediteranskog aromatičnog bilja i mediteranskih šuma. Učenicima će biti prezentirano senzorno ocjenjivanje ulja proizvedeno modernim i tradicionalnim postupcima. Učenici i ostali posjetitelji će u razgovorima s znanstvenicima Instituta moći saznati odgovore u vezi agronomije, prehrambene tehnologije, biotehnologije i šumarstva, te u vezi studijskog programa Mediteranska poljoprivreda u koji su uključeni znanstvenici Instituta.

Odvijanje aktivnosti: od 8:00 do 17:00