Predavanje: “Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u Hrvatskoj”, dr. sc. Katarina Lukšić, 5.2.2021.

Divlja loza je dvodomna drvenasta penjačica i srodnik kultivirane loze (Vitis vinifera subsp. vinifera L.), koja je uglavnom hermafroditna. O divljoj lozi postoje zapisi stari više od 2000 godina. U Hrvatskoj je poznata preko 140 godina, ali je do nedavno bila slabo istražena. Posljednjih 20 godina u svijetu je izražen interes za istraživanjem divlje loze zbog srodnosti s kultiviranom lozom, njezinom ugroženosti na prirodnim staništima i potencijalom za moderno oplemenjivanje vinove loze. Ovim istraživanjem provedena je detaljna morfološka i genetička karakterizacija te analiza gospodarski važnih svojstava 112 sylvestris jedinki sa sedam in situ populacija u Hrvatskoj te 67 F1 sylvestris sjemenjaka iz ex situ kolekcije Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

Prezentacija projekta Centar kompetencija Trilj-CEKOM 3LJ, dr. sc. Marin Čagalj, 22.1.2021.

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju inovacijskog okruženja i
povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u sektoru
prehrambene i farmaceutske industrije. Specifično, projekt će
doprinijeti korištenju i komercijalizaciji primijenjenih istraživanja
populacija samoniklog, ljekovitog i aromatičnog bilja u prehrambenoj i
farmaceutskoj industriji Splitsko-dalmatinske županije.

Predavanje: “Primjena perspektivne tehnike (cijepljenje) u uzgoju rajčice”, dr. sc. Gvozden Dumičić, 13.11.2020.

Predstavljanjem teme “Primjena perspektivne tehnike (cijepljenje) u uzgoju rajčice” dr. sc. Gvozden Dumičić je 13. studenog 2020.  otvorio novi ciklus predstavljanja znanstvenih i znanstveno-popularnih tema na našem Institutu “Petkom u 13 – znanstveni i znanstveno-popularni seminari na IJK”