JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih automobila _11.11.2019.

I. PREDMETI PRODAJE:

Predmeti prodaje su rabljena službena vozila  u vlasništvu Instituta kako slijedi:

  1. 1. Škoda Octavia Ambiente 1.9 TDI, 77kW, srebrna, godina proizvodnje 2010.,  registrirana do 30. srpnja 2020. god., broj šasije: TMBCS21Z8AC006869, registarske oznake ST442TU.
  1. 2. Toyota Avensis Elegance 2,0, 85kW, srebrna, godina proizvodnje 2005., registrirana do 29. lipnja 2020. god., broj šasije: SB1BW56L50E098343, registarske oznake ST595ND.

II. UVJETI PRODAJE

2.1. Prodaja vozila obavlja se prema načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozila se mogu pogledati na adresi Put Duilova 11, 21000 Split, uz prethodnu najavu  osobi za kontakt.

2.2. Početna cijena za vozilo pod 1.1. iznosi 29.600,00 kuna (PDV uključen).

2.3. Početna cijena za vozilo pod 1.2. iznosi 15.000,00 kuna (PDV uključen).

2.4. Rok za davanje ponuda traje do 28. studenog 2019. god. do 12.00 sati. Ponude se dostavljajuu pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na adresu Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova11, Split s napomenom „PONUDA ZA KUPNJU RABLJENOG VOZILA ŠKODA – NE OTVARATI“ i/ili „PONUDA ZA KUPNJU RABLJENOG VOZILA TOYOTA – NE OTVARATI“.

2.5. Pored ponuđene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

2.6. Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, kupac je obvezan  u roku od 7 dana sklopiti ugovor o kupoprodaji te u roku od narednih 5 dana uplatiti ugovorenu cijenu. Ukoliko isti to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje. Kupac je dužan u roku od 3 dana nakon uplate odvesti vozilo s lokacije Prodavatelja.

III. SADRŽAJ PONUDE

3.1. Ponuda treba sadržavati sljedeće elemente:

– ime i prezime/naziv tvrtke te OIB,

– presliku osobne iskaznice ili putovnice,

– ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, faxa,

– ponuđenu cijenu.

IV. TROŠKOVI NATJEČAJA I PONUDBENA DOKUMENTACIJA

4.1. Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj nije ni u kom slučaju odgovoran niti obvezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka prikupljanja ponuda.

4.2. Dodatne informacije o ponuđenim vozilima, uz mogućnost pregleda istih zainteresirani mogu dobiti telefonski, svakim radnim danom od 08.00 do 12.00 sati kod osobe za kontakt: Andrea Bilić, dipl.oec. tel:  021/ 434-483.

V. VALJANOST I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

5.1. Valjanost ponude treba biti 30 dana od dana otvaranja ponuda.

5.2. Pravo je Prodavatelja da prihvati najvišu ponudu koja ispunjava uvjete Javnog poziva, kao i da odbaci bilo koju ili sve ponude.

5.3. Svi će Ponuditelji o ishodu Javnog poziva biti izvješteni pisanim putem u što kraćem roku.

GALERIJA:

https://www.njuskalo.hr/auti/toyota-avensis-2.0-d-4d-oglas-29960213
https://www.njuskalo.hr/auti/skoda-octavia-1.9-tdi-oglas-29960006