Obavijest o rezultatima natječaja – asistent na projektu KK.01.1.1.04.0002

ANA MATEŠKOVIĆ, mag.ing.fitomedicine, izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju poljoprivreda za rad na projektu KK.01.1.1.04.0002 »Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari« (LoVeFly), na određeno vrijeme do 20. 12. 2022. godine nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 13/20 od 31. siječnja 2020., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.