Obavijest o odabiru u postupku javne nabave -Dizalica topline

Dana 24. lipnja 2022. u EOJN RH objavljena je Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za predmet nabave “Dizalica topline”.

Izabrana je ponuda ponuditelja FRIGOMOTORS d.o.o. , Dugopolje.

Odluka o odabiru nalazi se u privitku ove obavijesti.