Obavijest o rezultatima natječaja – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, povratnik

Prof. dr. sc. ZDENKO RENGEL, primljen je na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, u području biotehničkih znanosti, polje agronomija, u nepunom radnom vremenu za rad u Zavodu za primijenjene znanosti Instituta, na neodređeno vrijeme nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 77/2019 od 14. kolovoza 2019., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.