Otvoreni postupak javne nabave – Dizalica topline

Dana 21.04.2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavljen je otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave “Dizalica topline”. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 400.000kuna (bez PDV-a). Rok za dostavu ponuda putem EOJN je 12. svibnja 2022. u 12 sati.

Poveznica na cjelokupnu dokumentaciju o nabavi:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6205747