Poziv za usmeno testiranje i razgovor (intervju) –položajno radno mjesto I. vrste – rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova

Usmeno testiranje i razgovor (intervju) za položajno radno mjesto I. vrste – rukovoditelj Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova (rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi), na neodređeno vrijeme, obaviti će se dana 02. veljače  2024. (petak) na adresi: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11, knjižnica Instituta (1. kat), sa sljedećim kandidatima prema utvrđenom rasporedu (abecedno) :

1.         Niveska Balić u 08:00 h

2.         Frane Bešker u 08:30 h

3.         Tina Burić u 09:00 h

4.         Pavao Klarić u 09:30 h

5.         Antonija Kulišić u 10:00 h

6.         Antonija Maretić u 10:30 h

7.         Nives Ortoljo u 11:00 h

8.         Damir Petrić u 11:30 h

9.         Dajana Stolica u 12:00 h

10.       Mia Vidiš Novaković u 12:30 h

11.       Ivan Žižić u 13:00 h.

Testiranje će se obaviti usmeno iz područja računovodstvenih i financijskih znanja potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga položajnog radnog mjesta rukovoditelja Odsjeka računovodstvenih i financijskih poslova u Institutu.

Izvori za usmeno testiranje:   

 • Zakon o proračunu (“Narodne novine” br. 144/21)
 • Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH (NN 149/2023)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” br. 37/22.)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (“Narodne novine” br. 158/23.)
 • Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (“Narodne novine” br. 59/23).
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” br. 111/18., 41/20., 83/23.)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” br. 95/19.)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22., 113/22., 33/23., 114/23.)
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 115/16., 1/17., 41/17., 128/17., 106/18., 1/19., 1/20., 138/20., 1/21., 73/21., 41/22., 133/22., 43/23., 1/24.)
 • Zakon o doprinosima (“Narodne novine” br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16., 106/18., 33/23., 114/23.)
 • Pravilnik o doprinosima (“Narodne novine” br. 2/09., 9/09., 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14., 128/17., 1/19., 43/23., 143/23.)
 • Pravilnik o porezu na dohodak (“Narodne novine” br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 138/20., 1/21., 102/22., 112/22., 156/22., 1/23., 3/23., 56/23., 143/23.)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” br. 56/22., 127/22., 58/23., 128/23.)

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) i/ili usmenom testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.


Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za odabir i zapošljavanje