Poziv za usmeno testiranje i razgovor (intervju)- radno mjesto III. vrste- EKONOM

Usmeno testiranje i razgovor (intervju) za radno mjesto III. vrste – Ekonom, za rad u Odjelu uprave Instituta obaviti će se dana 28. travnja 2022. (četvrtak)  na adresi: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11, knjižnica Instituta (1. kat), sa sljedećim kandidatima koji su ušli u uži krug za odabir (abecedno):

 1. IVICA BALARIN-ĐIPALO u 08:00 h
 2. STJEPAN BOTICA u 8:20 h
 3. NIKŠA DURDOV u 8:40 h
 4. MIROSLAV ELEK 09:00 h
 5. IVICA RAJČIĆ u 09:20 h
 6. ANTE TOMIĆ u 09:40 h
 7. IVICA ŽIVKOVIĆ u 10:00 h
 8. TIHO ŽMIRE u 10:20 h.

Testiranje će se obaviti usmeno iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelokrug rada i to iz sljedećih izvora:

 • Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.)
 • Zakon o radu (“Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19.)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” br. 128/17., 47/18., 123/19., 66/20.)
 • Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (“Narodne novine” br. 9/19., 9/19., 122/19., 52/20.)
 • Statut Instituta ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti/ )

Ukoliko kandidat ne pristupi usmenom testiranju/razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za odabir i zapošljavanje kandidata