Predavanje “GRAPE-PATH3, dokle smo stigli”, dr. sc. Katarina Hančević, 18.6.2021.

Glavni cilj projekta “Patogeni potencijal Virusa uvijenosti lista vinove loze 3 i njegova interakcija s domaćinskim biljkama” (GRAPE-PATH3, HRZZ-IP-2018-01-9622) je dijagnosticirati i bolje razumjeti promjene koje visoko patogeni virus GLRaV-3 uzrokuje u osjetljivim domaćinskim biljkama in vivo. Projekt traje 4 godine, a dvije i pol godine rada na projektu su iza nas. Što su nam one donijele, kako smo se snašli i koji su naši utisci, poslušat ćemo na ovom predavanju.