Prezentacija istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost: “Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa, MYCO GRAPE”, dr. sc. Tomislav Radić, 17.12.2021.

Za arbuskularne mikorizne gljive je dokazano da imaju potencijal smanjiti biotički stres kod biljaka i aktivirati mikorizom-induciranu otpornost. Međutim, postoje značajna nerazjašnjena pitanja o njihovoj učinkovitosti u svrhu zaštite od biljnih virusa, osobito kod drvenastih kultura. Kako bismo razjasnili neka od postojećih pitanja, u ovom projektu ćemo se baviti funkcionalnom interakcijom između vinove loze, mikoriznih gljiva i virusa.