Predavanje “Utjecaj antropogenizacije na osobine tla pod vinogradima i maslinicima na otoku Hvaru”, dr. sc. Marko Runjić, 23.7.2021.

Utjecaj načina korištenja zemljišta značajno određuje pravac i intenzitet pedogenetskih procesa u tlu. Načini upravljanja poljoprivrednim tlima na otoku Hvaru nalaze se u rasponu od tradicionalne ekstenzivne proizvodnje, pa do visoko intenzivirane proizvodnje sa visokim ulaganjima. Kao refleksiju ovog faktora imamo različite stupnjeve utjecaja antropogenizacije na osobine tala. Razvoj pojedinih tipova tala, pored klime, dominantno određuje matični supstrat, kao i uz njega usko vezane geomorfološke procese navedenog područja, te također vrlo izražen antropogeni utjecaj.