PRETHODNO SAVJETOVANJE – DNA SEKVENCER

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina nacrt dokumentacije o nabavi za za predmet nabave DNA SEKVENCER u sklopu projekta “Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu“ ref. br: KK.05.1.1.02.0010. , a koja nabava je financirana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem poziva na natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (referentni broj: KK.05.1.1.02).

Nacrt DON dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4082029&onCloseUrl=%2fSPIN%2fAPPLICATION%2fIPN%2fCommon%2fSearchFrm.aspx%3ffilterState%3d%25253cISearchEngineFieldCollection%252b%25252f%25253e%26providerKey%3dPostupciObjavljeniSavjetovanje_Idom3.RPN.BL.PostupciObjavljeniSavjetovanjeSearch__hr-HR%26guid%3d9538a7a7-d99e-4229-aedf-84a3886f425f