PRETHODNO SAVJETOVANJE – INSTRUMENTI ZA MJERENJE

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina nacrt dokumentacije o nabavi za za predmet nabave Instrumenti za mjerenje klimatskih parametara, vlage u tlu,  vodenog potencijala u biljci i temperature u sklopu projekta “Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu“ ref. br: KK.05.1.1.02.0010. , a koja nabava je financirana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem poziva na natječaj „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (referentni broj: KK.05.1.1.02).

Poveznica na DoN:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4090311