Prezentacija projekta Centar kompetencija Trilj-CEKOM 3LJ, dr. sc. Marin Čagalj, 22.1.2021.

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju inovacijskog okruženja i
povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u sektoru
prehrambene i farmaceutske industrije. Specifično, projekt će
doprinijeti korištenju i komercijalizaciji primijenjenih istraživanja
populacija samoniklog, ljekovitog i aromatičnog bilja u prehrambenoj i
farmaceutskoj industriji Splitsko-dalmatinske županije.