ZAVRŠNA REGIONALNA KONFERENCIJA PROJEKTA ASTERIS (INTERREG IT-HR)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša organizirao je 18.lipnja 2021. online javnu konferenciju projekta ASTERIS (Prilagodba na intruzije slane vode u scenarijima podizanja razine mora) koji se provodi u okviru programa INTERREG Italija-Hrvatska .
U okviru konferencije partneri projekta iz Italije i Hrvatske predstavili su općenite ciljeve i rezultate projekta nakon 2,5 godine provedbe istog. Projekt je pokušao dati odgovore na probleme koje se mogu javiti kod korištenja obalnih vodonosnika uslijed povećanog korištenja u sušnom periodu zbog turističkog pritiska ili naglašene potrošnje u poljoprivredi što utječe na prodor slane vode, a najčešće se ne uzima u obzir kod izrade planova gospodarenja vodnih područja.
Od specifičnih rezultata projekta ASTERIS predstavljena je karta ranjivosti obalnih područja Jadrana uslijed salinizacije temeljenu na budućim scenarijima podizanja razine mora i hidrološkim ciklusima.
Također su predstavljena istraživanja koja su provedena u dolini Neretve kao jednom od studija slučaja te su prikazane analize stanja upravljanja i korištenja vodnih resursa na istom području.
Stručnjaci sa Fakulteta građevinarstava, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu predstavili su svoja istraživanja koja trenutno u okviru INTERREG projekta MoST provode na području Neretve, a vezana su za monitoring i modeliranje prodora slane vode u obalne vodonosnike.