ZAVRŠNA REGIONALNA KONFERENCIJA PROJEKTA ASTERIS (INTERREG IT-HR)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša organizirao je 18.lipnja 2021. online javnu konferenciju projekta ASTERIS (Prilagodba na intruzije slane vode u scenarijima podizanja razine mora) koji se provodi u okviru programa INTERREG Italija-Hrvatska .
U okviru konferencije partneri projekta iz Italije i Hrvatske predstavili su općenite ciljeve i rezultate projekta nakon 2,5 godine provedbe istog. Projekt je pokušao dati odgovore na probleme koje se mogu javiti kod korištenja obalnih vodonosnika uslijed povećanog korištenja u sušnom periodu zbog turističkog pritiska ili naglašene potrošnje u poljoprivredi što utječe na prodor slane vode, a najčešće se ne uzima u obzir kod izrade planova gospodarenja vodnih područja.
Od specifičnih rezultata projekta ASTERIS predstavljena je karta ranjivosti obalnih područja Jadrana uslijed salinizacije temeljenu na budućim scenarijima podizanja razine mora i hidrološkim ciklusima.
Također su predstavljena istraživanja koja su provedena u dolini Neretve kao jednom od studija slučaja te su prikazane analize stanja upravljanja i korištenja vodnih resursa na istom području.
Stručnjaci sa Fakulteta građevinarstava, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu predstavili su svoja istraživanja koja trenutno u okviru INTERREG projekta MoST provode na području Neretve, a vezana su za monitoring i modeliranje prodora slane vode u obalne vodonosnike.

Istraživači Instituta prezentiraju na Festivalu znanosti 2021

Istraživači Instituta i ove godine sudjeluju u programu Festivala znanosti. Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže virtualnoj radionici Instituta putem platforme ZOOM u petak, 14. svibnja 2021. godine od 10:00 do 11:00 sati.

Link za registraciju sudionika: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrdumgpjMrH9Dpb-usj1_Jx-zV8_jQnx-8 <https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrdumgpjMrH9Dpb-usj1_Jx-zV8_jQnx-8>

Naziv aktivnosti: Mediteranska poljoprivreda i šumarstvo – istraživanja na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša

Suradnici: dr.sc. Ana Mucalo, Ivan Limić, mag. ing., Mate Čarija, mag. ing., Ana Matešković, mag. ing., dr. sc. Katarina Lukšić, dr. sc. Branimir Urlić, dr. sc. Tonka Ninčević, dr. sc. Goran Zdunić

Kratki opis aktivnosti:
Istraživači Instituta će ukratko prezentirati nekoliko izdvojenih
aktualnih rezultata, postignuća i trenutnih projekata koji se provode u
području poljoprivrede i šumarstva na Institutu za jadranske kulture i
melioraciju krša. Istraživači će svoja izlaganja predstaviti putem
virtualne platforme javljanjem iz njihovih autentičnih istraživačkih
okolina: laboratorija, staklenika, eksperimentalnih pokušališta i nasada.

Ciljana publika: studenti, srednjoškolci i opća populacija

Više o programu ovogodišnjeg Festivala znanosti u Splitu: http://www.festivalznanosti.hr/files/file/Program-FZ-2021-Split.pdf

Radionica Klimatske promjene i adaptibilnost starih sorata

Radionica naziva “Klimatske promjene i adaptibilnost starih sorata” održat će se 03.11.2020. u Zadružnom savezu Dalmacije, Kamila Tončića 4, u Splitu u sklopu 30. međunarodnog susreta vinogradara i vinara Sabatina 2020.

Na radionici će sudjelovati djelatnici Instituta u sklopu projekta “Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze (KK.05.1.1.02.0010)”.

Ovogodišnja Sabatina održat će se na poseban način radi situacije izazvane pandemijom i uz posebne epidemiološke mjere. Program će biti moguć uživo samo za ograničeni broj ljudi, dok će ostali moći pratiti program putem različitih digitalnih platformi.

Više detalja i cijeli program Sabatine 2020. može se naći na web stranici https://www.zsd.hr/doga%c4%91aj/sabatina/

56. HRVATSKI I 16. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA u VODICAMA, od 14. do 19. veljače 2021.

56. HRVATSKI I 16. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA održat će se od 14. do 19. veljače 2021. godine u hotelu Olympia Sky u VODICAMA.

Prvu obavijest i ostale informacije možete naći na mrežnoj stranici Simpozija http://www.fazos.unios.hr/sa/

Zbog pandemije bolesti COVID-19, rad simpozija odvijat će se uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka.

Potpisivanje projekta CEKOM 3LJ

Naziv projekta: CEKOM 3LJ

Centar kompetencija Trilj

Kod projekta: KK01.2.2.03.0017

Dana 02. srpnja 2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i  investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za projekt CEKOM 3LJ, ukupne vrijednosti 73.691.265,40 HRK, od čega 47.963.349,46 HRK bespovratnih sredstva EU fonda za regionalni razvoj iz operativnog programa konkurentnost i kohezija. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša participira u budžetu s ukupno 3.288.790,55 kn.

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju inovacijskog okruženja i povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u sektoru prehrambene i farmaceutske industrije. Specifično, projekt će doprinijeti korištenju i komercijalizaciji primijenjenih istraživanja populacija samoniklog, ljekovitog i aromatičnog bilja u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji Splitsko-dalmatinske županije.

Partneri na projektu su:

  • Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ d.o.o.
  • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  • Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
  • Pharmagal d.o.o., Split
  • Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA S.D.
  • Puđa d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta: 08. lipnja 2020. do 08. lipnja 2023.

Kontakt osoba za više informacija: dr.sc. Marin Čagalj, voditelj projekta za Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

E-mail: marin.cagalj@krs.hr

Seminar za senzorne analitičare ‘Udruga maslinara Zlatna šoltanka’

U prosincu 2019. godine na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša započelo je održavanje seminara za osposobljavane senzornih ocjenjivača djevičanskog maslinovog ulja članova Udrugu maslinara ‘Zlatna šoltanka’. Ovaj edukacijski seminar sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, pri čemu polaznici dobivaju temeljna znanja o senzorskom ocjenjivanju djevičanskog maslinova ulja, uz veliki broj sati praktičnog kušanja ulja, upoznavanja s pozitivnim i negativnim svojstvima maslinova ulja te određivanjem njihovih intenziteta. Na kraju seminara polaznici će polagati test određivanja praga osjetljivosti za točno definirana senzorska svojstva, te će, ukoliko zadovolje propisani bodovni prag, dobiti certifikat o fiziološkoj osposobljenosti za senzorskog ocjenjivača djevičanskog maslinovog ulja. Kako je zbog nepredviđene situacije pandemije corona virusa COVID-19 postalo nemoguće provoditi radionice ocjenjivanja maslinovih ulja u Laboratoriju za senzorsko ocjenjivanje na Institutu, organizirana je edukacija polaznika ovog seminara na daljinu. Voditeljica profesionalnog panela Instituta i voditeljica seminara dr.sc. Mirella Žanetić, pripremila je određeni broj kodiranih uzoraka maslinovih ulja s karakterističnim manama, te djevičanskih i ekstra djevičanskih maslinovih ulja koji su poslani na Šoltu, u dogovoru s predsjednikom udruge g. Zlatkom Burićem. On će uzorke podijeliti  polaznicima koji će senzorski ocijeniti svaki pojedini uzorak, ispuniti ocjenjivački listić i vratiti ga voditeljici. Putem konzultacija dobit će komentare o svojim ocjenama, potrebnim korekcijama  i uputama za poboljšanje  prepoznavanja senzorskih svojstava i odgovarajućih intenziteta.

New York International Olive Oil Competition 2020 – Znanstvenici Instituta kao članovi najprestižnijeg natjecanja u kvaliteti maslinova ulja

NYIOOC je najveće i najprestižnije međunarodno natjecanje u izboru najboljeg maslinovog ulja. Svake godine u travnju se provodi senzorsko ocjenjivanje pristiglih uzoraka maslinovih ulja iz cijelog svijeta, te se početkom svibnja objavljuju službeni rezultati najboljih maslinovih ulja za prethodnu maslinarsku godinu. Sva ulja su potom predstavljena na web stranici https://bestoliveoils.com/ gdje je moguće odabrati i kupiti maslinovo ulje određenog proizvođača. Na ovom natjecanju kao član međunarodnog panela senzornih ocjenjivača koji okuplja najveće svjetske stručnjake senzorne analitičare djevičanskog maslinovog ulja već drugu godinu zaredom sudjeluje i djelatnica Instituta dr.sc. Mirella Žanetić (https://nyoliveoil.com/team/). Zbog trenutne situacije s pandemijom  corona virusa COVID-91, i otkazivanjem gotovo svih manifestacija, natjecanja i velikih okupljanja, i ovo natjecanje se našlo pred velikim izazovom. Organizator g. Curtis Cord je stoga odlučio nastaviti s natjecanjem i ocjenjivanjem pristiglih uzoraka kako bi zaštitio u prvom redu interese proizvođača maslinovih ulja iz cijelog svijeta koji su i ove godine u velikom broju poslali svoje uzorke na natjecanje, te pomogao u njihovom plasmanu na tržište. Sam postupak senzorskog ocjenjivanja provodi se prema posebno osmišljenom protokolu – na daljinu.

Više na linku:

Call for abstracts – Green 2020 – Međunarodna znanstvena i stručna konferencija/Green 2020 – International scientific and expert conference

Prvi poziv na četvrtu konferenciju “Natural resources, green technology and sustainable development – Green2020”. Konferencija će se održati u Zagrebu od 8. do 10. prosinca 2020. godine. Rok za predaju sažetaka je 10. listopad 2020. Više informacija na https://www.sumins.hr/green2020/

First call of the 4th international scientific and expert conference “Natural resources, green technology and sustainable development – Green2020”. The conference will be held in Zagreb from 8th to 10th December 2020. Make sure to submit your abstract before September 10th 2020. For more information, visit https://www.sumins.hr/green2020/

Dani otvorenih vrata – Europska noć istraživača 2019.

20.09.2019. – Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu

Otvoreni dani Instituta namijenjeni su učenicima osnovnih i srednjih škola, te široj javnosti. Posjetiteljima će se predstaviti laboratoriji Instituta i poljski višegodišnji nasadi u kojima se analiziraju molekularne, kemijske i biološke karakteristike različitih poljoprivrednih kultura i mikroorganizama. Bit će prezentirana izložba grožđa, voća, povrća i aromatičnog bilja, tijekom koje će znanstvenici Instituta objasniti posjetiteljima biološku raznolikost kultiviranog i divljeg bilja, te njihovu upotrebnu vrijednost.
Eksperimentalni kutak ponudit će učenicima da samostalno koriste mikroskop s preparatima biljaka, izoliraju DNA iz grožđa, urade kemijsku papirnatu kromatografiju soka od grožđa, evaluiraju glavne štetnike na poljoprivrednim kulturama, upoznaju karakteristike mediteranskog aromatičnog bilja i mediteranskih šuma. Učenicima će biti prezentirano senzorno ocjenjivanje ulja proizvedeno modernim i tradicionalnim postupcima. Učenici i ostali posjetitelji će u razgovorima s znanstvenicima Instituta moći saznati odgovore u vezi agronomije, prehrambene tehnologije, biotehnologije i šumarstva, te u vezi studijskog programa Mediteranska poljoprivreda u koji su uključeni znanstvenici Instituta.

Odvijanje aktivnosti: od 8:00 do 17:00


Predavanje Dr. John E. Preece, 9.09.2019

U ponedjeljak, 9. rujna 2019. s početkom u 10 sati u maloj vijećnici Instituta održat će se predavanje:

Dr. John E. Preece, USDA-ARS NCGR, Davis, USA

The USDA-ARS National Plant Germplasm System
Provides Genetic Diversity to Support Scientific Research

Dr. Preece je glavni istraživač u USDA-ARS National Clonal Germplasm Repository u Davisu. Bavi se hortikulturnim istraživanjima. Specijalist je u kulturi biljnog tkiva, različitim tehnikama razmnožavanja biljaka, fiziologiji biljaka. Prije dolaska u USDA-ARS Davis, od 1980. do 2009. godine bio je profesor na Southern Illinois University Carbondale, Department of Plant, Soils, and Agricultural Systems. Dobitnik je nagrade American Society for Horticultural Science u 2006. i 2015. godini za postignuća u hortikulturnoj znanosti. Autor je brojnih znanstvenih radova.

Dr. John E. Preece boravit će nekoliko dana na našem Institutu u sklopu kraćeg posjeta.