Radionica “Bezvirusni klonovi Crljenka kaštelanskog”

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša i Udruga vinogradara i vinara Crljenak kaštelanski iz Kaštela organiziraju edukativnu radionicu o bezvirusnim klonovima Crljenka kaštelanskog. Radionica će se održati u četvrtak, 14. prosinca 2023., u Biskupskoj palači u Kaštel Sućurcu, s početkom u 17.30 sati.

Tema radionice usmjerena je na proces klonske selekcije sorte Crljenak kaštelanski i proizvodnju certificiranog sadnog materijala.

Sorta vinove loze Crljenak kaštelanski je stekla izuzetnu popularnost nakon otkrića o identičnosti s američkom sortom Zinfandel. Veliki broj vinograda Crljenka kaštelanskog u Splitsko-dalmatinskoj županiji podignut je s uvoznim standardnim sadnim materijalom bez detaljnih informacija o zdravstvenom stanju. Neselekcionirani i zaraženi sadni materijal predstavlja veliki problem u vinogradarstvu, a očituje se kroz slabiji urod, smanjenu kvalitetu i kraći eksploatacijski vijek vinograda. Institut je započeo dugotrajni postupak klonske selekcije i ozdravljivanja domaćih selekcija, te nedavno certificirao matični vinograd za proizvodnju bezvirusnog sadnog materijala.

Program:

 • Uvodno o projektu klonske selekcije cv. Crljenak kaštelanski – dr. sc. Goran Zdunić
 • Vinogradarske karakteristike domaćih selekcija cv. Crljenak kaštelanski – dr. sc. Katarina Lukšić
 • Enološke karakteristike domaćih selekcija cv. Crljenak kaštelanski – Luka Marinov, mag. ing.

Radionica se organizira u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta potpore Splitsko – dalmatinske županije “Certificirane bezvirusne sadnice cv. Crljenak kaštelanski za podizanje zdravih vinograda u Kaštelima”. Pozivaju se svi zainteresirani vinogradari i vinari, ali i ostali važni sudionici ruralnog razvoja. Prijave za radionicu primaju se do srijede 13. prosinca 2023.

Obrazac za prijavu

Festival znanosti na Institutu

Od 24. – 29. travnja 2023. godine održava se Festival znanosti na kojem i ove godine aktivno sudjeluje Institut za jadranske kulture i melioraciju krša.

Priroda i društvo – tema je ovogodišnjeg Festivala znanosti koji se širom Hrvatske događa od 2003. godine te je i dalje najveća manifestacija popularizacije znanosti u Hrvatskoj.

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša organizira radionicu u petak, 28. travnja 2023. od 12:00 do 13:30 sati o istraživanju mediteranske poljoprivrede i šumarstva. Radionica će se održati na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, Split.

Prezentirati će se različite znanstvene teme: uzgoj vinove loze, mikrobiologija tla, mikrobiologija vinskih kvasaca, agroekologija, šumarstvo, zaštita bilja i suvremene tehnologije daljinskih istraživanja u poljoprivredi. U sklopu radionice, istraživači Instituta će demonstrirati određenu znanstvenu opremu koja je neophodna za provođenje eksperimenata.

Prezentacije u okviru radionice održat će:

dr.sc. Ana Mucalo: Priroda i društvo u vinogradu

dr.sc. Katarina Lukšić: Stres suše vinove loze

dr.sc. Marin Čagalj: Sateliti i primjena u poljoprivredi

Emanuel Gaši, mag.ing.: Društveni život biljaka: kako biljke komuniciraju?

Ivan Limić, mag.ing.: Izvori i utjecaji atmosferskog taloženja na šumske ekosustave

Ana Boban, mag.ing.: Mikrobiota grožđa i njena uloga u proizvodnji vina

Maja Ozretić Zoković, mag.ing.: Utjecaj stresa suše na metabolite vinove loze

Luka Marinov, mag.ing.: Voda u vinovoj lozi

Filipa Burul, mag.ing.: : Poljoprivredni štetni organizmi i društvo

Detaljni program događanja na Festivalu znanosti https://www.festivalznanosti.hr/2023/split/

Festival znanosti 2022.

U sklopu Festivala znanosti 2022. na temu ŽIVOT, istraživači Instituta će održati niz predavanja o poljoprivredi, hrani i šumarstvu Mediterana. Predavanja su znanstveno-popularnog karaktera i otvorena su za učenike, studente i ostalu opću populaciju.

Predavanja će se održati u četvrtak  5. svibnja 2022. od 11:00 do 13:30 sati u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša (velika predavaonica), Put Duilova 11, 21000 Split

Naziv radionice: Život Mediterana: kreni, rasti, cvitaj

Program predavanja:

 • dr. sc. Katarina Lukšić: „Mikro život cvijeta vinove loze“
 • Emanuel Gaši, mag. ing.: „Nevidljivi život Mediterana – mikroorganizmi kao nosivi stup života”
 • Ana Bego, mag. ing. i Filipa Burul, mag. ing.: “Mediteranske cvjetne vrste: raj za kukce”
 • dr. sc. Ana Mucalo: „Tragom velikih vina Mediterana – terroir potpis“
 • Ivan Limić, mag. ing.: „Zašto je šumska prostirka filter koji život znači?“  
 • dr. sc. Tonka Ninčević: „Etnobotanika Dalmacije – upotreba ljekovitog bilja u svakodnevnom životu“
 • Željan Dulčić, mag. ing.: „Tipologija SDŽ s osvrtom na poljoprivredu“  
 • Luka Marinov, mag. ing.: „Raznolikost građe grozda vinove loze“
 • Mate Čarija, mag. ing.: „Suživot živog i neživog – odnos mediteranskog bilja i virusa“   

Kratki prikaz aktivnosti: Poljoprivreda, proizvodnja hrane i okolišni resursi jadranskog područja Republike Hrvatske su nam od iznimne važnosti za kvalitetu života. Institut provodi inovativne istraživačke projekte u području biotehničkih znanosti (poljoprivreda, prehrambena tehnologija, šumarstvo i biotehnologija) s ciljem ekonomskog i socijalnog boljitka zajednice, održive upotrebe resursa i zaštite bioraznolikosti. U sklopu prezentacija i praktičnih pokusa predstaviti ćemo neke od važnih istraživačkih tema na Institutu i naučiti kako one doprinose poljoprivredi i šumarstvu u jadranskom području Republike Hrvatske.

Detaljni program Festivala znanosti 2022 u Splitu možete vidjeti ovdje

ZAVRŠNA REGIONALNA KONFERENCIJA PROJEKTA ASTERIS (INTERREG IT-HR)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša organizirao je 18.lipnja 2021. online javnu konferenciju projekta ASTERIS (Prilagodba na intruzije slane vode u scenarijima podizanja razine mora) koji se provodi u okviru programa INTERREG Italija-Hrvatska .
U okviru konferencije partneri projekta iz Italije i Hrvatske predstavili su općenite ciljeve i rezultate projekta nakon 2,5 godine provedbe istog. Projekt je pokušao dati odgovore na probleme koje se mogu javiti kod korištenja obalnih vodonosnika uslijed povećanog korištenja u sušnom periodu zbog turističkog pritiska ili naglašene potrošnje u poljoprivredi što utječe na prodor slane vode, a najčešće se ne uzima u obzir kod izrade planova gospodarenja vodnih područja.
Od specifičnih rezultata projekta ASTERIS predstavljena je karta ranjivosti obalnih područja Jadrana uslijed salinizacije temeljenu na budućim scenarijima podizanja razine mora i hidrološkim ciklusima.
Također su predstavljena istraživanja koja su provedena u dolini Neretve kao jednom od studija slučaja te su prikazane analize stanja upravljanja i korištenja vodnih resursa na istom području.
Stručnjaci sa Fakulteta građevinarstava, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu predstavili su svoja istraživanja koja trenutno u okviru INTERREG projekta MoST provode na području Neretve, a vezana su za monitoring i modeliranje prodora slane vode u obalne vodonosnike.

Istraživači Instituta prezentiraju na Festivalu znanosti 2021

Istraživači Instituta i ove godine sudjeluju u programu Festivala znanosti. Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže virtualnoj radionici Instituta putem platforme ZOOM u petak, 14. svibnja 2021. godine od 10:00 do 11:00 sati.

Link za registraciju sudionika: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrdumgpjMrH9Dpb-usj1_Jx-zV8_jQnx-8 <https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrdumgpjMrH9Dpb-usj1_Jx-zV8_jQnx-8>

Naziv aktivnosti: Mediteranska poljoprivreda i šumarstvo – istraživanja na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša

Suradnici: dr.sc. Ana Mucalo, Ivan Limić, mag. ing., Mate Čarija, mag. ing., Ana Matešković, mag. ing., dr. sc. Katarina Lukšić, dr. sc. Branimir Urlić, dr. sc. Tonka Ninčević, dr. sc. Goran Zdunić

Kratki opis aktivnosti:
Istraživači Instituta će ukratko prezentirati nekoliko izdvojenih
aktualnih rezultata, postignuća i trenutnih projekata koji se provode u
području poljoprivrede i šumarstva na Institutu za jadranske kulture i
melioraciju krša. Istraživači će svoja izlaganja predstaviti putem
virtualne platforme javljanjem iz njihovih autentičnih istraživačkih
okolina: laboratorija, staklenika, eksperimentalnih pokušališta i nasada.

Ciljana publika: studenti, srednjoškolci i opća populacija

Više o programu ovogodišnjeg Festivala znanosti u Splitu: http://www.festivalznanosti.hr/files/file/Program-FZ-2021-Split.pdf

Radionica Klimatske promjene i adaptibilnost starih sorata

Radionica naziva “Klimatske promjene i adaptibilnost starih sorata” održat će se 03.11.2020. u Zadružnom savezu Dalmacije, Kamila Tončića 4, u Splitu u sklopu 30. međunarodnog susreta vinogradara i vinara Sabatina 2020.

Na radionici će sudjelovati djelatnici Instituta u sklopu projekta “Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze (KK.05.1.1.02.0010)”.

Ovogodišnja Sabatina održat će se na poseban način radi situacije izazvane pandemijom i uz posebne epidemiološke mjere. Program će biti moguć uživo samo za ograničeni broj ljudi, dok će ostali moći pratiti program putem različitih digitalnih platformi.

Više detalja i cijeli program Sabatine 2020. može se naći na web stranici https://www.zsd.hr/doga%c4%91aj/sabatina/

56. HRVATSKI I 16. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA u VODICAMA, od 14. do 19. veljače 2021.

56. HRVATSKI I 16. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA održat će se od 14. do 19. veljače 2021. godine u hotelu Olympia Sky u VODICAMA.

Prvu obavijest i ostale informacije možete naći na mrežnoj stranici Simpozija http://www.fazos.unios.hr/sa/

Zbog pandemije bolesti COVID-19, rad simpozija odvijat će se uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka.

Potpisivanje projekta CEKOM 3LJ

Naziv projekta: CEKOM 3LJ

Centar kompetencija Trilj

Kod projekta: KK01.2.2.03.0017

Dana 02. srpnja 2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i  investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za projekt CEKOM 3LJ, ukupne vrijednosti 73.691.265,40 HRK, od čega 47.963.349,46 HRK bespovratnih sredstva EU fonda za regionalni razvoj iz operativnog programa konkurentnost i kohezija. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša participira u budžetu s ukupno 3.288.790,55 kn.

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju inovacijskog okruženja i povećanja aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u sektoru prehrambene i farmaceutske industrije. Specifično, projekt će doprinijeti korištenju i komercijalizaciji primijenjenih istraživanja populacija samoniklog, ljekovitog i aromatičnog bilja u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji Splitsko-dalmatinske županije.

Partneri na projektu su:

 • Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ d.o.o.
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 • Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Pharmagal d.o.o., Split
 • Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA S.D.
 • Puđa d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta: 08. lipnja 2020. do 08. lipnja 2023.

Kontakt osoba za više informacija: dr.sc. Marin Čagalj, voditelj projekta za Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

E-mail: marin.cagalj@krs.hr

Seminar za senzorne analitičare ‘Udruga maslinara Zlatna šoltanka’

U prosincu 2019. godine na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša započelo je održavanje seminara za osposobljavane senzornih ocjenjivača djevičanskog maslinovog ulja članova Udrugu maslinara ‘Zlatna šoltanka’. Ovaj edukacijski seminar sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, pri čemu polaznici dobivaju temeljna znanja o senzorskom ocjenjivanju djevičanskog maslinova ulja, uz veliki broj sati praktičnog kušanja ulja, upoznavanja s pozitivnim i negativnim svojstvima maslinova ulja te određivanjem njihovih intenziteta. Na kraju seminara polaznici će polagati test određivanja praga osjetljivosti za točno definirana senzorska svojstva, te će, ukoliko zadovolje propisani bodovni prag, dobiti certifikat o fiziološkoj osposobljenosti za senzorskog ocjenjivača djevičanskog maslinovog ulja. Kako je zbog nepredviđene situacije pandemije corona virusa COVID-19 postalo nemoguće provoditi radionice ocjenjivanja maslinovih ulja u Laboratoriju za senzorsko ocjenjivanje na Institutu, organizirana je edukacija polaznika ovog seminara na daljinu. Voditeljica profesionalnog panela Instituta i voditeljica seminara dr.sc. Mirella Žanetić, pripremila je određeni broj kodiranih uzoraka maslinovih ulja s karakterističnim manama, te djevičanskih i ekstra djevičanskih maslinovih ulja koji su poslani na Šoltu, u dogovoru s predsjednikom udruge g. Zlatkom Burićem. On će uzorke podijeliti  polaznicima koji će senzorski ocijeniti svaki pojedini uzorak, ispuniti ocjenjivački listić i vratiti ga voditeljici. Putem konzultacija dobit će komentare o svojim ocjenama, potrebnim korekcijama  i uputama za poboljšanje  prepoznavanja senzorskih svojstava i odgovarajućih intenziteta.

New York International Olive Oil Competition 2020 – Znanstvenici Instituta kao članovi najprestižnijeg natjecanja u kvaliteti maslinova ulja

NYIOOC je najveće i najprestižnije međunarodno natjecanje u izboru najboljeg maslinovog ulja. Svake godine u travnju se provodi senzorsko ocjenjivanje pristiglih uzoraka maslinovih ulja iz cijelog svijeta, te se početkom svibnja objavljuju službeni rezultati najboljih maslinovih ulja za prethodnu maslinarsku godinu. Sva ulja su potom predstavljena na web stranici https://bestoliveoils.com/ gdje je moguće odabrati i kupiti maslinovo ulje određenog proizvođača. Na ovom natjecanju kao član međunarodnog panela senzornih ocjenjivača koji okuplja najveće svjetske stručnjake senzorne analitičare djevičanskog maslinovog ulja već drugu godinu zaredom sudjeluje i djelatnica Instituta dr.sc. Mirella Žanetić (https://nyoliveoil.com/team/). Zbog trenutne situacije s pandemijom  corona virusa COVID-91, i otkazivanjem gotovo svih manifestacija, natjecanja i velikih okupljanja, i ovo natjecanje se našlo pred velikim izazovom. Organizator g. Curtis Cord je stoga odlučio nastaviti s natjecanjem i ocjenjivanjem pristiglih uzoraka kako bi zaštitio u prvom redu interese proizvođača maslinovih ulja iz cijelog svijeta koji su i ove godine u velikom broju poslali svoje uzorke na natjecanje, te pomogao u njihovom plasmanu na tržište. Sam postupak senzorskog ocjenjivanja provodi se prema posebno osmišljenom protokolu – na daljinu.

Više na linku: