POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Motorni trimer (podmjera 10.2.)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe za predmet nabave Motorni trimer

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi-2/) te  se podnošenjem Ponude smatra da je Ponuditelj upoznat s uvjetima iz navedenog Natječaja.

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ZAPISNIK I UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA 27.11.2023.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 01.12.2023. godine

Obavijest o odabiru od 07.12.2023. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave usluge – Servis traktora Landini 35 kW, Serija 2-050 – Cab (podmjera 10.2.)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave usluge Servis traktora Landini 35 kW, Serija 2-050 – Cab. 

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi-2/) te  se podnošenjem Ponude smatra da je Ponuditelj upoznat s uvjetima iz navedenog Natječaja.

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ZAPISNIK I UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA 27.11.2023.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 01.12.2023. godine

Obavijest o odabiru od 07.12.2023. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Mala destilerija za preradu herbe (podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe za predmet nabave Mala destilerija za preradu herbe. 

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjere-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi-2/) te  se podnošenjem Ponude smatra da je Ponuditelj upoznat s uvjetima iz navedenog Natječaja.

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ZAPISNIK I UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA -Mala destilerija za preradu herbe

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 27.11.2023. godine

Obavijest o odabiru od 28.11.2023. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Skener za software WinFolia i WinSeedle (podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe za predmet nabave Skener za software WinFolia i WinSeedle. 

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi-2/) te  se podnošenjem Ponude smatra da je Ponuditelj upoznat s uvjetima iz navedenog Natječaja.

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ZAPISNIK I UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA -Skener za software WinFolia i WinSeedle

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 27.11.2023. godine

Obavijest o odabiru od 28.11.2023. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave robe – Stol za analitičku i laboratorijsku vagu (podmjera 10.2)

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave robe za predmet nabave Stol za analitičku i laboratorijsku vagu. 

Roba se nabavlja u postupku jednostavne nabave sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova u Institutu ( http://www.krs.hr/oinst/dokumenti) te sukladno Pravilima za provođenje postupka jednostavne nabave (prilog 10) iz Natječaja za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi koji je na temelju Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20, 31/21, 134/21 i 10/23) objavila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi-2/ te  se podnošenjem Ponude smatra da je Ponuditelj upoznat s uvjetima iz navedenog Natječaja.

Slijedom gore navedenog  upućuje  se zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv za dostavu ponuda.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Odgovor na upit za pojašnjenje, 17.11.2023. godine

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA od 20.11.2023.

Izmijenjeni PRILOG 3 – Tehničke specifikacije i ostali uvjeti _ NOVO !!

ZAPISNIK I UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDA 27.11.2023.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 07.12.2023. godine

Obavijest o odabiru od 07.12.2023. godine

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na upražnjeno znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, u području prirodnih znanosti, polje kemija

Dr. sc. Maja Veršić Bratinčević izabrana je na upražnjeno znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, u području prirodnih znanosti, polje kemija, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 81/2023 dana 19. srpnja 2023. godine, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Među 2 % najcitiranijih znanstvenika na svijetu nalaze se i znanstvenici Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša

Elsevier je temeljem studije istraživača Sveučilišta u Stanfordu objavio liste najcitiranijih znanstvenika u 2022. g. te osvježenu listu najcitiranijih tijekom cijele znanstvene karijere. Podaci koji su korišteni prilikom izrade studije su iz baze Scopus na dan 1. listopada 2023. Na listi za 2022. godinu nalazi se 210.198 znanstvenika, a na drugoj gdje se promatrala cijela znanstvena karijera nalazi se ukupno 204.643 znanstvenika. Studija klasificira znanstvenike u 22 polja i 174 grane.

Naš dr. sc. Zdenko Rengel zauzeo je prvo mjesto na listi najcitiranijih hrvatskih znanstvenika u 2022. g. kao i na listi najcitiranijih hrvatskih znanstvenika u cijeloj znanstvenoj karijeri.

Na listi najcitiranijih se nalazi i dr. sc. Ivica Vilibić zaposlenik Instituta za jadranske kulture i Instituta Ruđer Bošković.

Čestitamo našim znanstvenicima!

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na razvojno suradničko radno mjesto viši asistent, u području biotehničkih znanosti, polje šumarstvo

Dr. sc. Ivan Limić izabran je na razvojno suradničko radno mjesto viši asistent, u području biotehničkih znanosti, polje šumarstvo, za rad u Samostalnom odjelu za šumarstvo Instituta, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 103/2023 dana 06. rujna 2023. godine, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Obavijest o poništenju natječaja za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za računovodstvene poslove

Poništava se natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za računovodstvene poslove, na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova – 1 izvršitelj (m/ž), objavljen u Narodnim novinama broj 58/23, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Instituta dana 31. svibnja 2023. godine.

Obavijest o rezultatima NATJEČAJA za izbor na znanstvena radna mjesta: 1. znanstveni savjetnik u trajnom izboru, 2. znanstveni suradnik

Dr. sc. Ivica Vilibić izabran je na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom izboru u području prirodnih znanosti, polje geofizika u nepunom radnom vremenu od 20% na neodređeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 68/23 dana 23. lipnja 2023. godine, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Dr. sc. Clea Lumina Denamiel izabrana je na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje geofizika u nepunom radnom vremenu od 20% na neodređeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 68/23 dana 23. lipnja 2023. godine, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.