Predavanje “Sanitarni status Plavca Malog i genetska varijabilnost Virusa uvijenosti lista vinove loze 3”, Mate Čarija, mag. ing., 21.5.2021.

Virusi vinove loze predstavljaju značajan limitirajući faktor u vinogradarskoj proizvodnji te je upotreba kvalitetnih dijagnostičkih metoda osnovni preduvjet kontrole ove vrste patogena. Ovim izlaganjem bit će prezentirani rezultati screeninga na 10 najznačajnijih virusa vinove loze kod Plavca Malog. Nadalje, najrašireniji virus našeg vinogradarskog područja, Virus uvijenosti lista tipa 3, obrađen je na molekularnoj razini s ciljem utvrđivanja njegove genetske varijabilnosti u izolatima RNK Plavca malog.

Obavijest o testiranju – radno mjesto II. vrste viši stručni referent

Psihologijsko testiranje u svrhu selekcije kandidata za radno mjesto II. vrste -viši stručni referent za administrativne, kadrovske i opće poslove u Odjelu uprave Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Split obavit će se dana 25. svibnja 2021., 26. svibnja 2021. i 27. svibnja 2021 u 8:30 sati, na adresi: Bihaćka 2c, Split, treći kat, dvorana A. (zgrada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Split) prema dolje navedenom abecednom rasporedu kandidata. Predviđeno trajanje testiranja je 2 sata. Obavezno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument i zaštitnu masku.’

RASPORED KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

Testiranje 25. svibnja 2021.(utorak) u 8:30 sati, HZZ, Bihaćka 2c, Split, III. kat, dvorana A

Red. Br.    Ime    Prezime

1.            Filip  Agnić

2.            Jure Alilović

3.            Srđana Coce

4.            Nikolina  Ćavar

5.            Mirela  Draksler

6.            Marija  Đerek

7.            Emina Ganibegović

8.            Željka Gašić

9.            Krešimir Giljanović

Testiranje 26. svibnja 2021. (srijeda) u 8:30 sati, HZZ, Bihaćka 2c, Split , III. kat, dvorana A

Red. Br.       Ime    Prezime

1.            Nives Grabić Anđelić

2.            Antonia Kačunić

3.            Nina Lela

4.            Tea Ljubetić

5.            Ines  Matešić

6.            Marina  Mravak

7.            Luce Nazor

8.            Antonia Ozretić

9.            Julija Pfeiffer

Testiranje 27. svibnja 2021. (četvrtak) u 8:30 sati, HZZ, Bihaćka 2c, Split, III. kat, dvorana A                      

Red. Br.     Ime    Prezime

1.            Svjetlana Radovniković

2.            Dragica Rodić

3.            Senka Skroza

4.            Mladenka Stričević

5.            Deana Šutić

6.            Daniela Tadić

7.            Boško  Ugrina

8.            Vedrana Vidić

9.            Ivona  Žižić

Ako kandidat ne pristupi zakazanom testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Istraživači Instituta prezentiraju na Festivalu znanosti 2021

Istraživači Instituta i ove godine sudjeluju u programu Festivala znanosti. Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže virtualnoj radionici Instituta putem platforme ZOOM u petak, 14. svibnja 2021. godine od 10:00 do 11:00 sati.

Link za registraciju sudionika: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrdumgpjMrH9Dpb-usj1_Jx-zV8_jQnx-8 <https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrdumgpjMrH9Dpb-usj1_Jx-zV8_jQnx-8>

Naziv aktivnosti: Mediteranska poljoprivreda i šumarstvo – istraživanja na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša

Suradnici: dr.sc. Ana Mucalo, Ivan Limić, mag. ing., Mate Čarija, mag. ing., Ana Matešković, mag. ing., dr. sc. Katarina Lukšić, dr. sc. Branimir Urlić, dr. sc. Tonka Ninčević, dr. sc. Goran Zdunić

Kratki opis aktivnosti:
Istraživači Instituta će ukratko prezentirati nekoliko izdvojenih
aktualnih rezultata, postignuća i trenutnih projekata koji se provode u
području poljoprivrede i šumarstva na Institutu za jadranske kulture i
melioraciju krša. Istraživači će svoja izlaganja predstaviti putem
virtualne platforme javljanjem iz njihovih autentičnih istraživačkih
okolina: laboratorija, staklenika, eksperimentalnih pokušališta i nasada.

Ciljana publika: studenti, srednjoškolci i opća populacija

Više o programu ovogodišnjeg Festivala znanosti u Splitu: http://www.festivalznanosti.hr/files/file/Program-FZ-2021-Split.pdf

Obavijest o rezultatima natječaja -poslijedoktorand

Dr. sc. KATARINA LUKŠIĆ, mag. ing. fitomedicine, primljena je na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju poljoprivreda za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta, na određeno vrijeme, nakon završenog postupka Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 27/21 od 17. ožujka 2021., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.

Predavanje “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari – LoVeFly”, dr. sc. Elda Vitanović, 9.4.2021.

U sklopu predavanja predstavljen je projekt KK.01.1.1.04.0002 i prikazani rezultati provedbe istog nakon prve godine istraživanja. Ovaj projekt je iz poziva „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ sufinanciran sredstvima EU iz Fonda za regionalni razvoj „Zajedno do fondova EU“ u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Natječaj za radno mjesto II. vrste – viši stručni referent

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Put Duilova 11,  raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor na sistematizirano radno mjesto II. vrste u Odjelu uprave Instituta: viši stručni referent za administrativne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, uz probni rad – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: sveučilišni ili stručni prvostupnik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim  studijem društvenog smjera, u trajanju najmanje 3 godine čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova ili sukladno ranije važećim propisima završen  dodiplomski studij u trajanju od tri godine čijim završetkom se stječe viša stručna sprema (VŠS) društvenog smjera, izvrsno poznavanje rada na računalu (office paket), dobro poznavanje engleskog jezika, komunikativnost, inicijativnost, spremnost na usavršavanje, sistematičnost.

Na natječaj  je potrebno priložiti:

–  motivacijsko pismo

–  životopis

–  preslik odgovarajuće diplome, uvjerenja ili potvrde o završenom studiju

–  dokaz  o poznavanju rada na računalu (office paket)

–  dokaz o poznavanju engleskog jezika

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21 000 Split.

S kandidatima koji uđu u uži krug biti će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu  i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja pozvani kandidati će biti pravodobno obaviješteni.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku objavom na internet stranicama Instituta www.krs.hr.

Predavanje: “Hranjiva vrijednost i potrošačka prihvatljivost bračke skute”, dr. sc. Ante Rako, 19.3.2021.

.Sirutka je tekućina zeleno-žute boje koja zaostaje nakon odvajanja sirnog gruša tijekom proizvodnje sira. Zbog svog kemijskog sastava smatra se izuzetno nutritivno vrijednim proizvodom jer u sirutki zaostaje oko polovice suhe tvari mlijeka od čega je najveći udio laktoze (mliječnog šećera), a sadrži i određenu količinu proteina, masti, vitamina B skupine, te mineralnih tvari. Mliječna mast je najzastupljeniji sastojak u suhoj tvari skute te je zbog veličina globula znatno probavljivija u odnosu na globule mliječne masti u mlijeku odnosno siru, što povećava probavljivost mliječne masti u skuti. Ipak najveći prehrambeni značaj skuti daju proteini sirutke koji imaju visok stupanj iskorištenja u organizmu i lako su probavljivi, te stoga mogu zauzeti važno mjesto u prehrani djece i starijih osoba. Iako sirutka ima mali udjel proteina u odnosu na sireve dobivene grušanjem mlijeka sirilom, njihova biološka vrijednost je visoka jer u svom sastavu imaju visoki udjel esencijalnih aminokiselina. Stoga je cilj ovog rada bio utvrditi hranjivu vrijednost bračke skute kroz njezin osnovni kemijski sastav, udio esencijalnih aminokiselina, profil masnih kiselina, te njen mineralni sastav. S obzirom da ovčja skuta ima prvenstveno lokalni značaj, cilj ovog istraživanja je također bio utvrditi njezinu prihvatljivost od strane potrošača i izvan otoka Brača.

Poziv gospodarskim subjektima za dostavu ponuda – računalna oprema

Split, 16.ožujka 2021.
Broj: 01-67/2-21

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša provodi postupak jednostavne nabave za predmet nabave : Računalna oprema, te se upućuje ovaj Poziv gospodarskim subjektima za dostavu ponude.

 1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Sjedište i adresa: 21000 Split, Put Duilova11
Osobni identifikacijski broj: 90884993104
Žiro račun/IBAN: HR8523600001101466432
Telefon: 021/434-444 (centrala)
Telefaks: 021/316 584
E-pošta: office@krs.hr
Internetska adresa: http://www.krs.hr/
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00 sati

 1. GOSPODARSKI SUBJEKTI S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
 • ENOKOL d.o.o., OIB: 17984060511,
 • BPEL d.o.o. , OIB: 27370788996,
 • Metal alat plus d.o.o. , OIB: 11176140142,
 • Odvjetnički ured Hela Guić, OIB: 83481541358,
 • Santolina d.o.o., OIB:73519529552
 1. OPIS PREDMETA NABAVE
 1. Predmet nabave: Računalna oprema
 2. Namjena: Za potrebe Instituta i projekata.
 3. Predmet nabave je podijeljen u 4 grupe nabave.

Grupa nabave 1- Prijenosna računala, Grupa nabave 2 – Stolna računala i monitori, Grupa nabave 3 – Multifunkcijski uređaji i projektor, Grupa nabave 4 – Tablet

Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave. U ponudi unutar grupe moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je to definirano Troškovnikom za svaku grupu predmeta nabave.

Tehničke specifikacije i Troškovnici za pojedine grupe nabave su dio ovog poziva na dostavu ponuda i nalaze se u prilogu Poziva.

Tražene tehničke specifikacije predstavljaju minimalnu kvalitetu odnosno standard te ponuditelj može ponuditi i uređaj sa boljim karakteristikama.

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom na adresu Naručitelja:Institut za jadranske kulture i

melioraciju krša, 21000 Split, Put Duilova11, s naznakom

Ponuda za računalnu opremu „NE OTVARAJ!“.

Ponude moraju biti fizički zaprimljene u Institutu do 31.03.2021. godine do 12:00 sati.

Prilikom dostavljanja ponude poslati sljedeće dokumente:

 1. popunjeni Ponudbeni list (za grupu nabave koja se nudi),
 2. popunjen Troškovnik (za grupu nabave koja se nudi),
 3. popunjene Tehničke specifikacije (za grupu nabave koja se nudi)
 4. odgovarajući dokaz iz kojeg se može jasno i nedvojbeno ocijeniti da roba koja se nudi u potpunosti udovoljava svim zahtjevima iz tehničke specifikacije(odgovarajući dokaz može biti bilo koje prikladno sredstvo za dokazivanje sukladnosti ponuđenog sa zahtjevima i kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama i to: tehnička dokumentacija proizvođača,ovlaštenog predstavnika ili zastupnika proizvođača, izjava proizvođača ovlaštenog zastupnika proizvođača ili prodavatelja, tehnički listovi, prospekti, katalozi, korisnički priručnici, izlist s web stranice, izvješća o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti, slike te druga dokumentacija proizvođača, ovlaštenog zastupnika proizvođača ili prodavatelja iz koje su vidljive tražene tehničke karakteristike).
 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 31.03.2021. godine do 12:00 sati.

 1. OSTALI UVJETI NABAVE
 1. Način izvršenja: Plaćanje po računu.
 2. Mjesto izvršenja: Split, Put Duilova 11
 3. Rok isporuke: 45 dana od sklapanja Ugovora o nabavi
 4. Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti transakcijom na žiro račun Ponuditelja. Naručitelj će platiti nakon isporuke, na temelju ispostavljenog računa. Naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od datuma računa.
 1. Cijena ponude: Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Ponuditelji su dužni navesti cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a i cijenu ponude s PDV-om. Ponuditelj je dužan popuniti sve tražene stavke Ponudbenog lista, Troškovnika i Tehničke specifikacije za svaku grupe nabave koju nudi.

7. Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena ponude koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovoga Poziva za dostavu ponuda.

8. OSTALE INFORMACIJE:

Obavijest o rezultatima postupka: Obavijest o rezultatima postupka Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti postupak jednostavne nabave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o nabavi bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke. Na postupak jednostavne nabave kao i na obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka žalba ni drugi pravni lijekovi nisu dopušteni.

9.PRILOZI:

 1. Ponudbeni list za grupe nabave (Obrasci 1.1. do 1.4)
 2. Troškovnici za grupe nabave (obrasci 2.1 do 2.4.)
 3. Tehnička specifikacija za grupe nabave (obrasci od 3.1 do 3.4.)

Natječaj za suradničko radno mjesto – poslijedoktorand

Na temelju članaka 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH, 131/17), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na razvojno suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), za rad u Zavodu za biljne znanosti Instituta – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (m/ž).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • doktorat znanosti iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda  (agronomija)
 • iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu na genetskim resursima vinove loze i upotrebi fenotipskih i molekularnih markera u istraživanju bioraznolikosti
 • aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • motivacijsko pismo koje uključuje opis istraživačkih interesa
 • životopis
 • dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti u traženom području i polju (preslik)
 • kratak sažetak znanstvene djelatnosti i popis znanstvenih radova

Pristupnici na natječaj koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za radno mjesto priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split s naznakom  „Natječaj za radno mjesto – poslijedoktorand“.

S kandidatima koji uđu u uži krug bit će obavljen intervju i/ili testiranje. Ako kandidat ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu intervjua i/ili testiranja kandidati će biti obaviješteni.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu dostupne na internet poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon završetka natječaja u zakonskom roku putem mrežne stranice Instituta https://www.krs.hr/.