Otvoren poziv za iskaz interesa za zapošljavanje poslijedoktoranda

Ovo je OTVOREN POZIV za iskaz interesa za zapošljavanje poslijedoktoranda za rad na projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari“ (KK.01.1.1.04.0002) na određeno vrijeme do 20. prosinca 2022.

Kandidati osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Preduvjeti za prijavu na mjesto poslijedoktoranda su: (I) doktorat znanosti iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti te (II) aktivno znanje engleskog jezika.

Iskaz interesa, za navedeno radno mjesto, treba sadržavati životopis i motivacijsko pismo, koje treba poslati kao PDF dokument na e-mail adresu voditeljice projekta dr. sc. Elde Vitanović: Elda.Vitanovic@krs.hr.


Detaljan opis projekta i istraživanja može se pronaći na web stranici projekta http://lovefly.krs.hr/.