Obavijest o rezultatima natječaja – HRZZ projekt “Projekt razvoja karijera mladih istraživača -izobrazba novih doktora znanosti”- doktorand za rad na istraživačkom projektu “Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapljivih tvari”

FILIPA BURUL, mag.ing.agr., primljena je na suradničko radno mjesto asistenta (doktoranda) u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, temeljem rezultata natječaja Hrvatske zaklade za znanost „ Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti „ (DOK-2021-02), za rad na istraživačkom projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapljivih tvari “ KK.01.1.1.04.0002, u trajanju od 4 godine, nakon završenog postupka Natječaja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 75/21 od 02. srpnja 2021., u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, na web stranici Instituta (https://www.krs.hr) te Euraxess portalu.