ODLUKA O ODABIRU – otvoreni postupak javne nabave za potrebe projekta ASTERIS

U otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave Intelektualne usluge i podloge potrebne za realizaciju radnog paketa 4 (RP 4) „Utvrđivanje potreba i problema u upravljanju priobalnim vodonosnicima“  u sklopu projekta ASTERIS, evidencijski broj nabave 37, procijenjene  vrijednosti nabave 496.000,00 kuna, objavljenom u EOJN RH dana 03.prosinca 2019., poslanom na objavu 02. prosinca 2019., s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, dana 24.12.2019. odabrana je ponuda ponuditelja:

Sveučilište u Zagrebu; Agronomski fakultet;

Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb

OIB: 76023745044

koja je ostvarila najveći broj bodova sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Link na Odluku o odabiru u EOJN:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3420509